Isang 8 taong gulang na bata ang gumagawa ng 10,000 na wonton araw-araw para...

Tunay ngang mahirap ang buhay ng karamihan sa atin ngayon. Hindi maipagkakaila na marami sa atin ang nakararanas ng kakapusan sa pinansyal na mga pangangailangan dahilan upang...

Isang napakagandang gantimpala ang kaniyang natamo dahil sa busilak niyang puso!

Mabait na anak si Nica. Mabait din siyang ate sa kaniyang mga kapatid. Buhat ng pumanaw ang kaniyang ama ay siya na ang tumulong na magtaguyod sa...

Ang pagiging matapat sa lahat ng sandali ay tiyak na gagantimpalaan ng husto mula...

Halata na sa mukha ni Bert ang pagod at gutom mula sa buong araw niyang paghahanap ng trabaho. Totoo nga ang sinasabi ng kanilang mga propesor noon...

Isang napakagandang biyaya mula sa Maykapal kahit pa ito ay nagsimula sa isang pagkakamali!

Kinakabahan na nagtungo si Angie sa isang klinika. Ilang buwan na rin kasi siyang hindi dinaratnan ng kaniyang buwanang regla. Natatakot siyang malaman na totoo ang kaniyang...

Ang pinsan kong ubod ng yabang!

Si Crystal ay mula sa may kayang pamilya. Masayang masaya siya sa kaniyang buhay dahil lahat ng gusto niyang bilhin at gusto niyang gawin ay nagagawa niya....

Magkano nga ba ang dangal mo?

Hindi nais ni Elizabeth na gawin ang trabahong ito na pinapagawa sa kaniya ng tiyahin. Nais ng kaniyang Tiya Marta na magbenta siya ng aliw sa mga...