Tunay ngang mahirap ang buhay ng karamihan sa atin ngayon. Hindi maipagkakaila na marami sa atin ang nakararanas ng kakapusan sa pinansyal na mga pangangailangan dahilan upang maapektuhan ang mga pangunahin nating pangangailangan tulad na lamang ng pang-araw-araw na pagkain, mga bayarin sa bahay tulad ng kuryente at tubig, baon at pang-matrikula ng mga anak, at marami pang iba.

Sa kabila ng hirap ng buhay ay hindi napapagod ang ating mga magulang na magsumikap sa kani-kanilang mga trabaho para lamang mayroong pangtustos sa ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Kung kaya naman tayo bilang mga anak ay nararapat lamang na tumulong sa ating mga magulang sa abot ng ating makakaya. Upang kahit papaano ay magkaroon ng kagaanan ang kanilang mga ginagawa sa buong araw.


Tulad na lamang ng kamangha-manghang bata na ito na si Llu Minghul. Sa murang edad niya ay aakalain mo bang kaya niyang gumawa ng 10,000 mga wonton sa loob ng isang araw? At ang nakakatuwa pa rito ay hindi siya pinipilit na tumulong sa kaniyang mga lolo at lola kundi kusa at buong puso niya itong ginagawa upang tulungan ang kaniyang mga minamahal na lolo at lola.


Si Llu at ang kaniyang mga kapatid ay lumaki sa poder ng kanilang lolo at lola na ring tumayo bilang kanilang mga magulang. Kung kaya naman ganoon na lamang ang pagnanais ni Llu na makatulong sa kanila. Sa murang edad na anim na taon pa lamang ay naaasahan na si Llu ng kaniyang mga lolo at lola. Kung noong una ay patingin-tingin lamang si Llu at nag-oobserba nagulat ang kaniyang mga lolo at lola nang magpresinta na ito na gumawa ng mga wonton.


Kalaunan ay tinuruan na sila ng kanilang lolo na gumawa mismo ng mga wonton, at sa ngayon nga ay nakakagawa na si Llu ng 10,000 pirasong wonton sa isang araw lamang. Sa loob ng isang araw ay nakakabenta sila ng 400 na mangkok ng wonton. Buong pagmamalaki din namang ibinahagi ng kanilan lolo na talagang maaasahan silang magkakapatid at nagnanais na tumulong kahit pa sa mura nilang mga edad. Hindi nga lahat ng bata ay mayroong ganitong pag-uugali ngunit talaga namang kasiya-siya at kamangha-mangha ang ipinapakitang ito nina Llu sa pagtulong nila sa kanilang mga lolo at lola.