Masarap magkaroon ng tunay na kaibigan. Isang tunay na magkaibigan na talaga namang maasahan at hindi ka iiwanan sa panahon ng kagipitan. Ang kwentong ito ng isang magkaibigan ay talaga namang kapupulutan mo ng aral at inspirasyon sa buhay.

Image Courtesy of www.google.com (Photo for illustration purpose only)

Ang kanilang kwento ay nagsimula habang ang dalawang magkaibigan na ito ay naglalakad sa isang disyerto. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay nagkaroon sila ng argumento at sinampal ng isang kaibigan ang kaniyang kaibigan sa mukha. Labis na nasaktan ang kaibigan na nasampal sa mukha ngunit hindi ito nagsalita ng kahit anuman, sa halip ay sumulat na lamang ito sa buhangin ng mga salitang, “Ngayong araw ay sinampal ako ng pinakamatalik kong kaibigan sa mukha.”

Image Courtesy of www.google.com (Photo for illustration purpose only)

Nagpatuloy sila sa paglalakad at kalaunan ay nakatagpo sila ng isang bukal sa gitna ng disyerto. At doon sila nagtampisaw at nagbabad hanggang sa silang dalawa ay napagod na ng husto. Maya-maya pa ay tila nalulunod na ang kaibigan na nasampal sa mukha kanina, ngunit walang pag-aatubili na iniligtas siya ng kaniyang kaibigan. Matapos makabawi ng kaibigan na muntik ng malunod ay agad itong sumulat sa bato ang mga katagang: “Ngayong araw ay iniligtas ng matalik kong kaibigan ang aking buhay.”

Image Courtesy of www.google.com (Photo for illustration purpose only)

Ang kaibigan na sumampal at nagligtas sa buhay ng kaniyang kaibigan ay hindi maiwasan na hindi magtanong at kaniyang sinambit, “Matapos kitang saktan, isinulat mo ito sa buhangin. At ngayon naman ay nagsulat ka sa isang bato, bakit?”

Image Courtesy of www.google.com (Photo for illustration purpose only)

Ito ang naging sagot ng kaniyang kaibigan:
“Kung tayo ay masaktan ng taong mahal o pinahahalagahan natin, marapat lamang na sa buhanginan natin ito isulat kung saan ang hangin ang magsisilbing kapatawaran na agad itong mabubura at hindi na muling maiguguhit pa. Ngunit kung ang isang tao naman ay gagawa ng kabutihan sa atin, marapat din naman na iukit natin ito sa bato kung saan kahit hangin man at hindi ito kayang mabura pa.”